Kulturna dediščina. Tisto, kar nekoga ali nekaj naredi drugačnega, prepoznavnega, sebi lastnega. Kulturne dediščine se morda zavemo skozi podobe, vendar kulturna dediščina, kulturna tradicija ni le zamrznjena slika v času, ni samo podoba, je mnogo več...